Edit concept Question Editor Create issue ticket

Sarkóm mäkkých tkanív


Prezentácia

Bolesť
  • […] chronická bolesť končatiny, pocit tlaku a tiaže – flebitída – bércové vredy Typickým pacientom je mladá žena medzi 20.–40. rokom života po dlhodobej imobilizácii alebo tehotenstve.[wikiskripta.eu]

Vyšetrenie

  • Kibbe a spol. použili CT vyšetrenie, aby určili výskyt útlaku ľavej spoločnej iliakálnej vény u asymptomatickej populácie. Zistili, že 2/3 všetkých pacientov zapojených do štúdie vykazovali najmenej 25% kompresiu.[wikiskripta.eu]

Liečba

  • Ascendentnú flebografiu ako zlatý štandard diagnostiky indikujeme až v prípade, že uvažujeme o zahájení intervenčnej liečby.[wikiskripta.eu]

Etiológia

  • Etiológia a incidencia Chronická traumatizácia žilnej steny, spôsobená pulzáciou priľahlej tepny, vedie k akumulácii elastínu a kolagénu v stene a k lokálnej intimálnej proliferácii, čo vyústi do tvorby väzivových synechií (tzv.ostruhy – z ang. spurs)[wikiskripta.eu]

Položiť otázku

5000 Zostáva znakov Text formátujte pomocou: # Heading, **bold**, _italic_. Kód HTML nie je povolený.
Zverejnením tejto otázky súhlasíte s Podmienkami poskytovania služieb a Zásadami ochrany osobných údajov.
• Použite presný názov otázky.
• Položte konkrétnu otázku a uveďte vek, pohlavie, symptómy, typ a trvanie liečby.
• Rešpektujte vlastné súkromie aj súkromie iných, nikdy nezverejňujte celé mená ani kontaktné údaje.
• Nevhodné otázky budú vymazané.
• V naliehavých prípadoch sa obráťte na lekára, navštívte nemocnicu alebo zavolajte pohotovostnú službu!