Symptoma

Tiráž

Informácie podľa § 5 Zákona o elektronickom obchodovaní a sprístupňovaní
informácií podľa § 24, 25 Zákona o médiách

Majiteľ a vydavateľ:

Symptoma GmbH
Neuhofen 5
4864 Attersee
Austria

Telefón: +43 662 458206
E-mail: [email protected]

Company Details

Generálni riaditelia:

Dr. med. univ. Jama Nateqi
Dipl.-Ing. Thomas Lutz

IČO:

FN 323397i

Obchodný súd:

Landesgericht Wels

IČ dane z obratu (IČ DPH):

ATU65000358

Členstvá:

Wirtschaftskammer Salzburg
Wirtschaftskammer Oberösterreich

Účel spoločnosti:

Predmetom spoločnosti Symptoma GmbH je poskytovanie výpočtových a internetových služieb.

Spoločnosť je okrem toho oprávnená podniknúť všetky kroky, transakcie a činnosti, ktoré sú užitočné alebo potrebné na dosiahnutie účelu spoločnosti, najmä

Nákup a prenájom účastníckych práv v iných spoločnostiach a korporáciách, ako aj prevzatie manažmentu a zastúpenia takýchto spoločností a partnerstiev; Založenie a prevádzka pridružených spoločností a pobočiek v krajine registrácie a v zahraničí.

Funding

EU Flag

Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 830017