Symptoma

Symptoma  Neu starten
Pozor! V prípade núdze:
Vyhľadajte pohotovostnú starostlivosť
Pozor! V prípade núdze: Vyhľadajte pohotovostnú starostlivosť
Záznam pacienta
Muž, Žena, Medzipohlavný jedinec, Pohlavie neznáme, {{age}} roky/rokov Vek neznámy
Neznáme: pohlavie, vek
Odstrániť všetky hlásené príznaky
Žiadne hlásené príznaky
Enter symptoms or answer a question with "Yes".
Odstrániť všetky negované príznaky
Žiadne negované príznaky
Odstrániť všetky nejasné príznaky
Žiadne nejasné príznaky
Možné príčiny
{{formatConfidence(confidence)}} Spoľahlivosť
Nedostatok údajov alebo príliš veľa príznakov
Buď pridajte, alebo odstráňte príznaky
⚕ Symptoma je predovšetkým pripomienkový systém, ktorý používajú zdravotnícki odborníci. Používaním tejto webovej stránky plne rozumiete tomu a súhlasíte s tým, že systém sa nesmie používať ako diagnostický systém na rozhodovanie. V žiadnom prípade sa nesmie používať na získanie, nahradenie alebo odmietnutie klinickej diagnózy zdravotníckym odborníkom. Konečná diagnóza je vždy na zdravotníckom odborníkovi. Medicínske informácie poskytované na tejto webovej stránke majú všeobecný charakter a nemôžu nahradiť radu zdravotníckeho odborníka (napríklad kvalifikovaného doktora alebo lekára)! Lekársky posudok by nemal a ani NESMIE byť poskytnutý či uskutočnený iba na základe informácií získaných z internetu. To isté platí pre iné začlenenie do lekárskej praxe.