Každoročne by sa pomocou správnej diagnostiky
dalo zachrániť 1,5 milióna životov.

Stručný prehľad funkcií

Zadajte symptómy, rok narodenia a pohlavie pacienta. Dostanete zoznam zodpovedajúcich diferenčných diagnóz – vážený podľa ich pravdepodobnosti pre vášho pacienta podľa databázy.

Aplikáciu Symptoma® môžete použiť kdekoľvek a kedykoľvek.


Výskum a vývoj aplikácie Symptoma® podporili nasledujúce organizácie:

EU Flag
Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe dohody o grante č. 830017