Najlepšie a najsľubnejšie riešenie eHealth 2016– Európska komisia –